Данас одржана 19. редовна сједница СО Котор Варош

На данашњој 19. редовној сједници СО Котор Варош одборници су усвојили одлуку о привременом финансирању општине Котор Варош за период од 01.02.2015. до 28.02.2015. године, у износу од 394.000,00 КМ. Са дневног реда повучена је и одлука о извршењу буџета општине Котор Варош за 2015. годину, одлука о расподјели буџетских средстава за рад политичких странака за период 01.01. – 31.12.2015. године, као и разматрање и доношење рјешења о именовању првостепене стручне комисије за утврђивање способности и функционалног стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне заштите.
На данашњем засиједању усвојена је Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2015. годину у вриједности од 0,004 КМ. Одборници су једногласно усвојили Одлуку о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2015. години, Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор чланова Општинске изборне комисије. Већином гласова усвојена је и Одлука о поништењу Одлуке о расписивању јавног конкурса и критерија за избор и именовање секретара Скупштине општине Котор Варош и начелника одјељења Општинске управе општине Котор Варош, од 22.04.2014. године.
Поред усвојених Одлука, одборници су усвојили и неколико рјешења. Између осталих, усвојено је Рјешење о именовању Зорице Микић за предсједника Општинске изборне комисије, као и рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница, и Рјешење о утврђивању листе стручњака СО Котор Варош.
Одборници су данас усвајали и извјештај о раду управних одбора у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Котор Варош. Усвојен је извјештај ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ , док извјештаји Јавних установа „Центар за културу, спорт и информисање“, Центар за социјални рад, Народне библиотеке и Дома здравља „Свети Пантелејмон“ нису добили потребну већину. Након тога на приједлог клуба одборника СДС-а и ПДП-а, допуњен је Дневни ред, па су одборници донијели одлуку о разрјешењу ранијих, и именовању нових вршилаца дужности чланова Управних одбора, до расписивања Јавног конкурса.
На приједлог клуба одборника СДС-а, једногласно је усвојен закључак о давању сагласности Начелнику општине за закључење споразума о поравнању са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, ШГ „Врбања“ Котор Варош