Данас одржана 20. редовна сједница СО Котор Варош

На данашњој 20. редовној сједници СО Котор Варош одборници су по трећи пут усвојили одлуку о привременом финансирању општине Котор Варош за период од 01.03. до 31.03. 2015. године, у износу од 496.244,00 КМ, овај износ је повећан за 92.000,00 КМ у односу на март 2014. године, и распоређује се на уплату ПДВ-а за реконструкцију и санацију градске водоводне мреже и проширење канализационе мреже, општине Котор Варош. У име клубова ПДП-а и СДС-а, одборник Раденко Чупић предложио је да се са дневног реда повуку, Одлука о усвајању Урбанистичког плана општине Котор Варош од 2009. до 2030. године, Одлука о усвајању буџета општине Котор Варош за 2015. годину, Одлука о извршењу буџета општине Котор Варош за 2015. годину, Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту као и Одлуку о давању сагласности начелнику општине за закључење споразума о репрограму обавеза, што је већином гласова и усвојено. Ове тачке дневног реда су повучене, због недоласка предлагача ових Одлука, Начелника општине, истакао је Чупић.
На данашњем засиједању одборници су усвојили Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад Котор Варош“ за 2015. годину, као и План рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“, уз закључак да се Начелник обавезује да испоштује раније донесен закључак, да се уплате новчана средства на име дуга за електричну енергију из предходног периода, као и да се све активности везане за културне и спортске манифестације реализују преко ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“.
Уз закључак да свака мјесна заједница у року од 10 дана достави одјељењу за Просторно уређење и стамбено комуналне послове приоритете за одржавање локалних некатегорисаних путева за подручја својих мјесних заједница, усвојен је и Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош за 2015. годину.
Одборници су једногласно усвојили Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју мјесних заједница за 2015. годину, као и Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина, са прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних површина на подручју града.
На данашњој сједници између осталог усвојена је и Информација о раду Полицијске станице Котор Варош, као и Информација о стању спорта и физичке културе са прегледом утрошка финансијских средстава у 2014. години.