Отежана санација путева

У општини Котор Варош је због недостатка средстава отежана санација штета од поплава на локалним путевима.
Укупна штета настала на 109 путних праваца и 17 мостова на подручју десет мјесних заједница у мају
и августу прошле године, износи око 2.323.000 КМ.
Да би се обезбиједила проходност у току 2014. године за текуће неопходно одржавање путева и улица из општинског буџета је утрошено 229.435 КМ.
Оштећени мост на Врбањи у Котор Варошу је привремено саниран. Због оштећења лијевог стуба на овом мосту саобраћај за теретна возила и даље није дозвољен. Д.Керезовић