Чедо Комљеновић именован за в.д. директора Агенције за локални економски развој општине Котор Варош


Данас са почетком у 10 часова у сали СО Котор Варош одржана је XVII редовна сједница СО Котор Варош.

Након усвојеног дневног реда, одборници су усвојили Програм чишћења и одржавања јавних асвалтних и зелених површина са прикупљањем и одвозом смећ и обнављањем зелених јавних површина на градском подручју општине Котор Варош, као и Програм уређења градског грађевинског земљишта, Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева.

Усвојене су одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2019. годину, о расподјели буџетских средстава за рад политичких странака за период 01.01. – 31.12. 2019. године

Одборници су између осталог разматрали и Рјешење о именовању савјета за праћење израде Регулационог плана „Спортек“ и Рјешење о именовању савјета за праћење израде измјене Регулационог плана „Рипиште-Баре“ и неколико информација које су по плану рада СО Котор Варош.

Усвојено је Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за локални економски развој општине Котор Варош Предрага Тешића због неусвајања извјештаја о раду Агенције за локални економски развој општине Котор Варош као и због нереализације предвиђених пројеката. За новог вршиоца дужности Агенције за локални економски развој општине Котор Варош именован Чедо Комљеновић.

Усвојене су и информације о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош за 2017. и 2018. годину.