Danas Svjetski dan borbe protiv side

Danas, 01.decembra,  obilježava se Svjetski dan borbe protiv side i to je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a, pokažu podršku prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om i sjete se onih koji su umrli.

Svjetski dan borbe protiv side je prvi put obilježen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja.

Danas je nauka dosta napredovala u terapiji HIV-a i postoje zakoni koji štite osobe koje žive sa HIV-om. Ali i uprkos ovome, ljudi uglavnom ne znaju kako da zaštite sebe i druge od HIV-a i stigma i diskriminacija su ostali realnost za mnoge ljude koji žive sa HIV-om.

Svjetski dan borbe protiv side je važan da podsjeti javnost i vlade da HIV nije nestao – da postoji i dalje vitalna potreba da se sakupe sredstva, podigne svijest, pobijede predrasude i poboljša obrazovanje.

Iako je Svjetski dan borbe protiv side dobra prilika da šira javnost počne da priča o tome i da se znanje sprovede u akciju, ne smijemo zaboraviti važnost jačanja svijesti o HIV-u i tokom cijele godine.

Trideset godina posle prvih slučajeva HIV-a, crvena tračica je univerzalni simbol svijesti i podrške onima koji žive sa HIV-om. Ljudi ih nose tokom cijele godine, a pogotovo u vrijeme 01. decembra – Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, kako bi izrazili svoju zabrinutost o HIV-u i sidi i ljudima koji žive ili su okruženi njima.

Crvena tračica je prva tračica koja je postala simbol i kasnije inspirisala razne verzije kao što je, roza tračica za borbu protiv raka dojke.

Crvena tračica nastavlja da bude moćna sila u naporima da se uveća svijest javnosti o HIV-u i sidi.