Дуже на послу, плате све мање

„Од ступања новог Закона о раду 2016. године, дали смо приоритет едукацији чланства о прековременом раду. Управо је нови закон унио промјене о дужини трајања прековременог рада током једне календарске године, тако и висину утврђивања плате по овом основу“, каже Горан Станковић из Савеза синдиката РС.

Горан Станковић напомиње да се прековремени рад највише појављује у областима угоститетљства, туризма, трговине, грађевинарства и дрвне индустрије. У трговинским ланцима радници проводе на послу по чак и 10 десет сати дневно. Највећи проблем је у недостатку радне снаге, слажу се и послодавци и синдикалци.

„Има тога, али мислим да се тај број смањује. Све је мање радника и просто послодавци морају да буду у добрим односима са радницима“, каже Саша Тривић из Уније удружења послодаваца РС.

Из Инспектората Републике Српске поручују да је некада тешко утврдити све неправилности, с обзиром на однос инспектора и пословних субјеката. Али и њихово искуство говори да је прековремени рад највише присутан у услужним дјелатностима, па инспекторе шаљу на терен у поподневним сатима.

„Неправилност која је најчешћа, а имало смо 2 хиљаде провјера, је неажурност у вођењу дневне присутности радника, а тамо гдје утврдимо прековремени рад, одмах провјерамо и плаћање“, поручила је Душка Макивић из Инспектората РС.

Законски, прековремени рад не може трајати више од 10 сати седмично, односно 4 сата дневно. У случају повећања обима посла, радник мора да одговори на захтјев послодавца и да остаје више на послу, али да за то и буде адекватно плаћен.