Edukacija djece za bezbrižno djetinjstvo i kvalitetniji život

U toku prethodne godine na području opštine Kotor Varoš počela je sa radom neformalna grupa pod nazivom Koalicija za zaštitu djece, koju čine predstavnici opštinskih institucija u oblasti obrazovanja, socijalnog rada, policije i zdravstva, te predstavnika Opštine i nevladinih organizacija koje u svom radu djeluju u pravcu dobrobiti djece na području Opštine.

Jedna od aktivnosti Koalicije za zaštitu djece je i radionica u prirodi, koja je održana u Grabovačkoj rijeci na temu: „Zdrav način života i povratak prirodi“ i edukacija „Pružanje prve pomoći“.
U prisustvu 130 kotorvaroških osnovaca i srednjoškolaca predavanja su održali predstavnici PD „Mehanizam“ i Crvenog krsta iz Kotor Varoša.
13330515_10209484367296889_1757462089_n

Cilj osnivanja Koalicije je jačanje zaštite djece od svakog oblika nasilja kroz zajedničke inicijative i uspostavljanje lokalnog sistema zaštite kroz multisektorsku saradnju svih struktura na području opštine Kotor Varoš.

Inicijativa za osnivanje koalicije ovakvog tipa je proizašla kroz projekat Vorld vižna u oblasti zaštite djece, a na osnovu iskazanih potreba u zajednicama u kojima se sprovodi program razvojnog područja „Vrbas“.

Tokom ovog sastanka, na kom su prisustvovali predstavnici opštine Kotor Varoš, OŠ „Sveti Sava“ , OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare i OŠ „Petar Kočić“ Šiprage, Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Policijske stanice Kotor Varoš, te nevladinih organizacija OO Crveni krst Kotor Varoš i PD „Mehanizam“ Kotor Varoš, postavljen je cilj ove koalicije: „Edukovana djeca i odgovorni roditelji za srećniju zajednicu“.

U okviru aktivnosti koalicije provedene su i edukacije djece u svim osnovnim školama i srednjoškolskom centru u cilju jačanja njihove životne vještine, što kvalitetnijeg života, bezbrižnog djetinjstva i odrastanja.
Jedna od narednih aktivnosti je i stvaranje uslova za formiranje Udruženja, koje će se baviti problematikom djece sa posebnim potrebama sa područja opštine Kotor Varoš kao i opremanje i stavljanje u fukkciju prostorija u kojima bi stručna lica radila sa pomenutom djecom.