ЕМИНА БУНИЋ ПОСТАВЉЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА У ОПШТИНИ КОТОР ВАРОШ

Емина Бунић, дипломирани инжињер архитектуре из Котор Вароша постављена је на радно мјесто урбанистичко-грађевинског инспектора у општини Котор Варош. Она је на то мјесто постављена умјесто Алић Сандија, а до сада је радила на мјесту самосталног стручног сарадника за урбанизам у Одјељењу за просторно уређење општине Котор Варош.

Емина Бунић је стални судски вјештак архитектонско-грађевинске струке из области архитектуре а за постављање на мјесто инспектора у општини Котор Варош добила је сагласност Републичке управе за инспекцијске послове који су контролом установили да испуњава услове прописане Законом. Емина је удата и мајка двоје дјеце.