Фонд ПИО позвао кориснике да доставе потврду о животу

Достављање потврде о животу корисника са пребивалиштем у иностранству од кључног је значаја за исплату пензије за јануар. Члан 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописује да је корисник пензије, коме се исплата врши ван Републике, обавезан да на крају календарске године Фонду достави потврду о животу, те да неодазивање позиву за њено достављање доводи до привремене обуставе исплате пензије. Нажалост, уобичајено је да неколико хиљада корисника права у прописаном року не достави тај документ. Тако је приликом обраде пензије за јануар 2020. године утврђено да потврду о животу није доставило 3.796 корисника, којима се због тога обуставља исплата пензије, све до њеног достављања Фонду. Новост је да се достављање потврде о животу не односи на 27.063 корисника са пребивалиштем у Словенији, Хрватској, Црној Гори и Федерацији БиХ, јер се тај податак обезбјеђује кроз електронску размјену података између носилаца осигурања. За преосталих 24.903 корисника ван Републике достављање потврде о животу врши се путем поште на обрасцу потврде о животу овјереног код пензијског органа, нотара, општинског органа, суда и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта.

Од укупно 3.796 недостављених потврда о животу у јануару 2020. године  на кориснике са пребивалиштем у Србији односи се 2.010. Преосталих 1.786 корисника права, који нису доставили потврду о животу, живи у једној од двадесеттри државе ван простора бивше Југославије са којима Република Српска, односно БиХ, већином, има, потписан споразум социјалном осигурању.

Потврда о животу доставља се надлежној филијали Фонда ПИО, која је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Фонд редовно и континуирано обавјештава кориснике права о благовременом достављању потврде путем  писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар мјесец и путем средстава јавног информисања, указујући на важност и обавезност достављања овог документа.

За нове кориснике ван Републике Српске потврда о животу обезбеђује се код надлежне филијале, у поступку рјешавања о праву.

Образац  Потврде о животу налази се и преузима на Интернет страници Фонда ПИО.