Грађани изабрали приоритете у МЗ Котор Варош

У оквиру пројекта “Јачање улоге мјесних заједница“, који реализује УНДП у  Котор Варошу је одржан трећи форум грађана ове мјесне заједнице. Циљ организовања форума је да окупи грађане и да их равноправно укључи у процес доношења одлука.

„Форум грађана је показао да су грађани вољни да активно учествују у активностима које се тичу њихове заједнице и да на тај начин побољшају услове живот“, изјавио је предсједник Савјета МЗ Котор Варош- Тепић Станко.

Он је изразио задовољство због великог одзива грађана и рекордне посјећености неке од оваквих активности на подручју општине Котор Варош.

На форуму је представљен извјештај о раду Савјета МЗ Котор Варош,  дискусија о евентуалним услугама у мјесној заједници како би био олакшан приступ тим услугама, које сада пружају друге установе и органи локалне заједнице. На форуму грађана размотрена је и употреба информационо-комуникационих технологија у циљу унапређивања стандарда грађана и развоја мјесне заједнице.

Нови приоритети МЗ Котор Варош утврђени на форуму су:

1. Топлификација спортске дворане у Котор Варошу (рјешење проблема гријања) – 99 гласова
2. Дневни боравак за дјецу са потешкоћама у развоју – 53 гласа
3. Уређење улице Борјанска (оборинске воде, санација и чишћење зелених површина од корова) – 29 гласова

4. Опремање студентске читаонице – 14 гласова
5. Уређење одбојкашког игралишта код Радничког – 12 гласова

Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница“ је заједничка иницијатива влада Швајцарске и Шведске. Грађани су позвани да дају своје идеје и рјешења – како оснажити  своју мјесну заједницу. Након одржаних форума услиједиће припреме приоритетних пројеката.
Позивамо грађане да  прате термин одржавања наредног форума и да се на исти одазову у што већем броју, како би са својим идејама допринијели развоју наше мјесне заједнице“, рекла је Марина Радоњић, члан савјета мјесне заједнице Котор Варош.