Јавни позив за додјелу бесповратних средстава малим и средњим предузећима (МСП) у БиХ за провођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

Сврха проведбе овог Јавног Позива је пружање подршке за најмање 14 МСП кроз искориштавање потенцијала енергијске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, за 7 МСП за провођење детаљних енергијских аудита и 2 МСП за увођење система управљања енергијом.

Прихватљиви подносиоци пријава за подршку могу бити МСП која су регистрована најмање двије године прије објаве овог Јавног позива, а која имају до 250 запослених.

За суфинансирање ће се одабрати прихватљиве мјере за подршку у износима:

Обновљиви извори енергије, индустријска/процесна енергијска ефикасност, енергијска ефикасност објекта, ће се субвенционирати износом до 10 % од укупне инвестиције (максималан износ субвенције је БАМ 40,000) кроз субвенционирање камате кредита – најмање 14 малих и средњих предузећа
Подршка увођењу система управљања енергијом ЕН ИСО 50001 / ЕН 16001, ће се субвенционирати износом до 70% од износа укупних трошкова увођења система управљања енергијом – најмање 2 мала и средња предузећа
Израда енергијског аудита ће се субвенционирати у цијелости до максималног износа од 10.000,00 БАМ – за 7 малих и средњих предузећа

Како би испунио увјете за субвенцију каматне стопе, МСП (подносилац пријаве) мора осигурати сљедеће:

Одобрена пројектна документација од стране кредитне институције (комерцијалне банке, међународне финансијске институције, итд.), као ефикасна у смањењу утјецаја на околиш кроз проведбу мјере енергијске ефикасности/обновљиве енергије.

Након подношења приједлога пројекта, евалуације и одобрења, предложени пројект мора бити изведен и пуштен у рад након чега ће се вршити исплата субвенције.

Сви заинтересовани подносиоци пријава се савјетују да припреме сву потребну документацију у електронској форми, у складу са овим јавним позивом, те да исте доставе на JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com у форми прилога е-маил-у или путем Google Drive ili WeTransfer линка, са назнаком “Пријава за учешће на јавном позиву МСП у оквиру ГЕД пројекта“. Сваки документ који се доставља мора бити сачуван као посебан електронски документ са одговарајућим називом (пратити инструкције дате у Прилогу 3).

Пријаве се могу поднијети до 23.10. 2023. године до 17:00 сати. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити на адресу JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com са назнаком “Упит за пријаву за учешће на јавном позиву МСП у склопу ГЕД пројекта” у периоду од 22.09.2023. до 12.10.2023. године.

На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.