ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ : Конкурс за попуну упражњених радних мјеста

ЈУ ОШ „Петар Кочић“ расписала је конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то :

1. Наставник математике – један извршилац – на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдуже до 30.06.2016. године

2. Наставник физике – 4 часа на неодређено вријеме

3. Наставник руског језика – 4 часа на одређено радно вријеме до 30.06. 2016. године

4. Наставник демократије и људских права – 2 часа на одређено до 30.06.2016. године

5. Наставник техничког образовања – 8 часова до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 30.06.2016. године

Пријаве ће се извршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

T.M.