Који српски посланици су гласали за пресуду Насеру Орићу?!

Sud i Tužilaštvo BiH formirani su po nalogu zloglasnog bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, a njegove nametnute odluke legalizovane su u Parlamentu BiH usvajanjem Zakona o Sudu i Zakona o Tužilaštvu BiH.

Poslije sramne prvostepene presude Naseru Oriću nakon koje su političari iz RS kao i nebrojeno puta do sada počeli su da se utrkuju ko će jače pljunuti po Sudu i Tužilaštvu BiH, vrijeme je da se podsjeti koji srpski političari su u Parlamentu BiH digli ruku za pomenute zakone.

Prvo je usvojen Zakon o Sudu BiH i to u Domu naroda. Ovaj zakon usvojen je na sjednici održanoj 25. juna 2002. godine. Prema zapisnicima i stenogramima sa pomenute sjednice koji se mogu naći na sajtu Parlamenta BiH, pored delegata iz Federacije BiH za Zakon o Sudu BiH glasali su srpski delegati Dragutin Ilić iz Socijalističke partije RS, Goran Turjačanin iz SNSD-a, Dragutin Rodić iz DNS i nezaobilazni Nikola Špirić, tada delegat PDP-a koji je u to vrijeme bio i predsjedavajući Doma naroda BiH.

Poseban kuriozitet je da je ovaj zakon usvojen na prijedlog dvojice bošnjačkih delegata i to Ibrahima Spahića iz Građanskog demokratskog saveza i tadašnjeg funkcionera SDP-a BiH i kasnijeg rigidnog bošnjačkog nacionaliste Sejfudina Tokića.

Protiv zakona je glasao samo delegat SDS-a, a danas funkcioner NDP-a Momčilo Novaković. Prema stenogramu sa te sjednice, predsjedavajući Doma naroda BiH Nikola Špirić ovu tačku dnevnog reda završio je riječima „sa zadovoljstvom konstatujem da je ovaj zakon usvojen“.

Predstavnički dom Parlamenta BiH Zakon o Sudu BiH usvojio je sedam dana kasnije na sjednici održanoj 3. jula 2002. godine sa 32 glasa. Za zakon su glasali svi poslanici iz FBiH i

Poseban kuriozitet je da je ovaj zakon usvojen na prijedlog dvojice bošnjačkih delegata i to Ibrahima Spahića iz Građanskog demokratskog saveza i tadašnjeg funkcionera SDP-a BiH i kasnijeg rigidnog bošnjačkog nacionaliste Sejfudina Tokića.

poslanici iz RS: Branislav Lolić (Srpski narodni savez), Tihomir Gligorić (tada kao poslanik SPRS koji je kasnije promijenio dres i pristupio SNSD-u, a danas je vatreni protivnik aktuelne vlasti i funkcioner PDP-a), zatim poslanik SNSD-a Željko Mirjanić, potom poslanik SDA i potonji načelnik Srebrenice i funkcioner Radončićeveog SBB-a BiH Abdulrahman Malkić, onda Nedžad Šašivarević iz SbiH i delegat SDP-a Dragi Stanimirović.

Sjednicu na kojoj je usvojen zakon napustili su svi poslanici SDS Mirko Banjac, Miloš Jovanović, Ljubo Kovačević, Mirko Mijatović, Zoran Spasojević i Momir Tošić, a poslanici PDP-a Branko Dokić i Dušan Stokić bili su uzdržani.

Zakon o Tužilaštvu BiH usvojen je prvo u Predstavničkom dom Parlamenta BiH na sjednici od 13. oktobra 2003. godine. Zakon su podržali svi poslanici iz FBiH, a od poslanika iz RS za zakon su glasali poslanici SNSD-a Nikola Kragulj, Milorad Živković i ponovo Nikola Špirić, zatim Jelina Đurković iz PDP-a, te ponovo Tihomir Gligorić kao poslanik Socijalističke partije koja je u međuvremenu promijenila statut i iz imena izbacila sufiks – Republike Srpske.

Protiv zakona su bili poslanici SDS-a Miloš Jovanović, Ljiljana Milićević, Momčilo Novaković, Marija Perkanović i Nenad Mišić, kao i poslanik SRS Vojislav Šešelj Mirko Blagojević.

Predsjedavajući Doma naroda bio je Mustafa Pamuk iz Stranke za BiH koji je ovu tačku dnevnog reda završio riječima: “Dakle, jednoglasno. Hvala lijepo”.

Dom naroda BiH usvojio je Zakon o Tužilaštvu BiH 19. oktobra 2003. godine, a pored svih delegata iz FBiH za njega su glasali i svi poslanici iz RS i to Goran Milojević i Vinko Radovanović iz PDP-a, te delegati SDS-a Boško Šiljegović koji je kasnije napustio SDS-a, kao i Zoran Spasojević i Nade Radović koje je Pedi Ešdaun 2004, odnosno 2005. godine uklonio sa poslaničkih pozicija. Predsjedavajući Doma naroda bio je Mustafa Pamuk iz Stranke za BiH koji je ovu tačku dnevnog reda završio riječima: “Dakle, jednoglasno. Hvala lijepo”.

Dakle, sve političke partije iz RS učestvovale su u usvajanju zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH i doprinijele kasnijoj pogubnoj praksi ovih institucija čija kruna je ovosedmična oslobađajuća presuda Naseru Oriću. Hvala lijepo.

Darko Momić