Котор Варош: Отежано снабдијевање водом

Недовољно прихрањивање изворишта „Бијело поље“, учестали кварови на цјевоводу и кварови на пумпном систему повремено отежавају снабдијевање водом корисника градског водовода у Котор Варошу.

Директор Комуналног предузећа „Бобас“ Горан Кушљић каже да је недавно због смањења водостаја ријеке Врбање у ноћним часовима била уведена рестрикција потрошње воде, а снабдијевање водом отежавају и губици воде у дотрајалом цјевоводу.

– И поред наведених проблема у границама могућности улажемо напоре да обезбиједимо редовно снабдијевање водом за пиће. С тим су циљем обезбијеђене резервне пумпе и електромотори – рекао је Кушљић. У „Бобасу“ истичу да ће отежано снабдијевање водом потрајати док не буде завршена започета реконструкција водовода.

Д.К.