Обавјештење за јавност

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи, те члана 67. Статута општине Котор Варош, Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске те Закључка о необрачунавању затезних камата начелник општине Котор Варош доноси Обавјештење којим се препоручује Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике Српске“ и свим даваоцима комуналних и телекомуникационих, те ИПТВ услуга на територији општине Котор Варош да, приликом испостављања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године, не обрачунавају затезне камате.