ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Министарство породице, омладине и спорта обавјештава спортске организације да су, приликом тражења сагласности за одржавање такмичења, која су дозвољена одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације, дужне Министарству доставити захтјев са информацијама о датуму одржавања такмичења, броју учесника и локацији на којој ће такмичење бити одржано.


Након што размотри захтјев Министарство породице, омладине и спорта предмет упућује на разматрање Министарству здравља и социјалне заштите, а потом се коначно мишљење доставља спортској организацији. 


Молимо спортске организације да захтјеве достављају благовремено и потпуне, како би на вријеме добили сагласност за одржавање такмичења.