Оцјена радне способности у 2019. години – предњаче карциноми

У поступцима  рјешавања захтјева за остваривању права на инвалидску пензију, у периоду јануар – децембар 2019. године, извршено је укупно 4.562 оцјене радне способности. У односу на 2018. годину  то је за 229 оцјена радне способности мање. Од наведеног, укупног, броја вјештачења радне способности у 2019. години 3.044 оцјена радне способности односи се на домаће осигурање, у Републици Српској, а 1.518 оцјена  на осигурање са елементима иностраности.

Губитак радне способности, као посљедица болести, у домаћем осигурању утврђен је у 1.060 или 34,82 посто случајева, док је код  ино-оцјене радне способности утврђен у 642 или 42,29 посто случајева. Поред губитка радне  способности органи вјештачења у осталим модалитетима оцјене утврдили су да лијечење није завршено или да код осигураника постоји преостала радна способност.

Као узрок настанка инвалидности – губитка радне способности у домаћем осигурању доминирају малигне болести са 26,41 посто, потом слиједе душевне болести са 21,50 посто и кардиоваскуларне болести, са 17,55 посто, док су остале болести попут болести нервног и мишићно – коштаног  система и жлијезда са унутрашњим лучењем у мањем обиму узрочници настанка инвалидности. Код губитка радне способности за осигуранике са пребивалиштем у иностранству, такође, доминирају малигне болести са 26,16 посто, слиједе кардиоваскуларне болести са 23,20 посто, док душевне болести овдје заузимају треће мјесто са 16,66 посто.

Тако, генерално посматрано, карциноми, нажалост, остају и даље најзаступњенији узрочник настанка инвалидности-губитка радне способности, са трендом повећања у односу на два друга, преовлађујућа, узрочника настанка инвалидности. У 2019. години карциноми заједно са  душевним  и кардиоваскуларним болестима чине преко 65 посто узрока  настанка  трајне инвалидности односно губитка  радне способности.

У стручним круговима то се оцјењује као врло неповољно, а најчешће образлаже модерним и брзим начином живота, са стресом, загађењем ваздуха, воде, хране, нездравом исхраном. Такође, без имало дилема, оцјене стручњака о доминацији карцинома и душевних болести, као узрочника инвалидности, на овим просторима недвосмислено се доводе у директну везу са  ратним догађајима  на простору Републике Српске и БиХ од 1992. до 1995. године и бомбардовањем пројектилима са осиромашеним уранијумом.