Одржан „Форум грађана“ МЗ Котор Варош

У сали Скупштине општине Котор Варош вечерас је одржан Форум грађана МЗ Котор Варош на којем је учествовао замјеник начелника општине Котор Варош  г. Младен Тривуновић са одборницима (Бојан Ђекановић, Милорад Савановић, Обренко Пуцаревић и Немања Кнежевић). Форуму је требао да присуствује и начелник општине г. Зденко Сакан, који из оправданих разлога није био у могућности да се одазове позиву.
Форум грађана МЗ Котор Варош је јавни састанак на којем су представници власти презентовали остварене резултате у 2018. години и давали одговоре на питања грађана. Форум има за циљ да представници локалне управа једном годишње поднесу јавни извјештај о свом раду, а по принципу планирано-остварено. Тиме се јача повјерење између власти и грађана и повећава транспарентност рада локалне управе.
Замјеник начелникa је присутним грађанима поднио Извјештај о раду у 2018. години (Реализација буџета и Програм рада, са фокусом на капиталне инвестиције) и Планове рада општинске управе за 2019. годину са акцентом на реализоване и планиране пројекте у Мјесној заједници Котор Варош.
Након тога су грађани постављали питања и приједлоге замјенику начелника, која се углавном односила на развој инфраструктуре и побољшање стандарда живљења, у циљу опстанка становништва на својим огњиштима.
Замјеник начелника је изразио разумијевање и спремност општинске управе да раде у интересу развоја локалне заједнице.
Закључци Форума ће се доставити надлежним службама на поступање и широј јавности на увид.

Форум грађана постаће редован вид комуникације између грађана МЗ Котор Варош и представника власти, а циљ је да се исти одржава два пута годишње.