Санација моста у Забрђу

У мајским поплавама које су нашу општине задесиле 2014. године оштећено је више мостова који су од локалног значаја, а штета на инфраструктури је огромна. Начелник општине и општинска управа почели су са реализацијом пројекта којим ће бити обухваћена санација и реконструкција мостова на Врбањи. У току је санација и реконструкција моста у насељу Шибови. Обзиром да су на мосту уочене пукотине и деформације које могу узроковати даље пропадање, циљ пројектних активности је довођење конструкције моста у стабилно стање са довољним нивоом сигурности, уважавајући критерије носивости, употребљивости и трајности. Радови на санацији моста обухватиће статику конструкције моста, с циљем трајнијег рјешења и веће сигурности за кориснике.