Сјећања: Талентовани аматер

Београдске „Вечерње новости“ су у љето 1969. године објавиле прилог о Драги Орзесу, дипломираном правнику који дуги низ година слободно вријеме посвећује сликарству.
У прилогу „Телентовани аматер“ се наводи да су на Драгиним сликама најчешћи мотиви которварошки пејсажи.
У многим домовима овог мјеста се налазе његове слике.
„ Драго Орзес се бави сликарством већ 30 година. Сваке године у Котор Варошу приређује самосталну изложбу слика, коју нарочито посјећују ученици основних школа. Учествовао је и на неколико републичких изложби“, наводи се у прилогу.
У разговору је истицао, да је сликарство заволио у раној младости. Са палетом је увијек проводио најљепше тренутке у своме животу.
Радовао се топлим прољетним данима, када је одлазио у природу да слика. Тада је одбацивао све бриге и сав се предавао сликању.
Његова љубав према живописним которварошким пејсажима, ријеци Врбањи и воденицама на њој била је бескрајна. Љубав према сликарству пренио је и на сина Тонија.

Д.Керезовић