Svaki stanovnik Republike Srpske duguje 2.350 KM

Na kraju prošle godine svaki stanovnik Republike Srpske (RS) bio je zadužen 2.350 KM.

Dugovi građana RS povećani su u odnosu na godinu ranije, jer je zaduženost po stanovniku RS u 2015. godini iznosila  2.309 KM.

“Na nivou bankarskog sistema RS ukupne kredite stanovništvu čine krediti bankarskog sektora, mikrokreditnog sektora i potraživanja po osnovu finansijskog lizinga sektora davalaca lizinga, koji su sa stanjem na kraju 2016. godine iznosili dvije milijarde i 750 miliona KM ili 2.350 KM po stanovniku RS”, precizira se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

Sektor mikrokreditnih organizacija u Republici Srpskoj plasirao je stanovništvu iznos od 230,3 miliona KM ili 197 KM po stanovniku Republike Srpske. I taj iznos je uvećan u odnosu na 2015., kada je zaduženost po stanovniku RS 2015. iznosila 183 KM. Bankarski sektor RS lani je činilo osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala kod šest banaka, dok su dvije banke u većinskom privatnom vlasništvu domaćih akcionara.

Početkom maja 2016. godine Banci Srpske a.d. Banja Luka u likvidaciji oduzeta je dozvola za rad. Na nivou ukupnog bankarskog sektora, šest banaka iskazale su dobit prije oporezivanja u ukupnom iznosu od 80,1 miliona KM, odnosno neto dobit u iznosu od 71,5 miliona KM, dok su dvije banke iskazale negativan finansijski rezultat u iznosu od 26,2 miliona KM. U RS posluju 52 organizaciona dijela banaka iz Federacije BiH, koje su u sastavu sedam banaka iz Federacije BiH, te su ukupno plasirale kredita u iznosu od milijardu i 107,5 miliona KM ili 19,5 odsto ukupnih kredita plasiranih u RS (sa krajem 2015. godine činili su 17,5 odsto) i prikupili su ukupno depozita u RS u iznosu od 682,4 miliona KM ili 12 odsto ukupnih depozita bankarskog sektora (10,5 odsto na kraju 2015. godine).