U PETAK JAVNA RASPRAVA O MHE „KOTOR VAROŠ“

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, u postupku izdavanja dozvole za izgradnju Male hidroelektrane „Kotor Varoš“ a po zahtjevu privrednog društva „ENERGO COMPANY“ d.o.o. Banja Luka, održaće opštu javnu raspravu dana 07.07.2017. godine sa početkom u 9:30 časova u skupštinskoj sali u opštini Kotor Varoš, s obzirom da se lokacija gradnje Male hidroelektrane „Kotor Varoš“ nalazi na teritoriji opštine Kotor Varoš.

Rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i zainteresovanih lica u cilju pribavljanja komentara na nacrt dozvole, neposredno na samoj raspravi.