У току уклањање рушевних објеката

У општини Котор Варош је у току акција уклањања низа девастираних и рушевних објеката уз главну улицу, који већ дуже времена представљају опасност и угрожавају безбједност становништва.

Након што је прошле године уклоњен објекат угоститељског објекта „Стари кестен“, радници предузећа „Декол“ приводе крају уклањање објекта старе школе. Предвиђено је да још буду уклоњени „Житни магацин“, „Жељезара“ и угоститељски објекат „Бобас“.

Претходно је општина Котор Варош по службеној дужности покренула наведени поступак, гдје је ангажован вјештак грађевинско-архитектонске струке.

Мишљења вјештака за пет објеката који се налазе уз главну улицу је да су физички дотрајали, представљају опасност по живот и здравље људи, околне објекте и саобраћај, и са становишта струке реконструкцијом се не могу довести до стања за употребу.

Надлежно општинско Одјељење је у предвиђеном року свим власницима објекта послало рјешења о уклањању истих, како би се предметни објекти уклонили на бебиједан начин.

У већини случајева тај посао су спријечили или одужили неријешени имовинско – правни односи, али ужурбано се ради на рјешавању тог проблема.

Уклањањем ових објеката отварају се нове визуре на главној градској улици, што ће довести до стварања другачије, урбане структуре градског језгра.