Забрањен саобраћај за сва возила у дијелу улице Гаврила Принципа

Служба за инспексцијске послове и комуналну полицију општине Котор Варош, донијела је рјешење којим се забрањује саобраћај за сва возила у дијелу улице Гаврила Принципа, од раскрснице са улицом Кнежевска до старог моста на ријеци Врбањи. Алтернативни путни правац за учеснике у саобраћају на која се односи забрана из овог рјешења је, улицама Цара Душана, Милоша Обреновића и Хајдук Вељка Петровића. Дионица пута врати ће се у редовну употребу након извршене конструктивне санације истог. За непоштовање забране прописане овим рјешењем примјењиваће се казнене санкције прописане одредбама Закона о комуналној полицији и Закона о безбиједности саобраћаја на путевима.