Интерес родитеља испред дјечијег образовања

Током првог полугодишта, у мјесецу новембру, ОШ „1. март“ из Јелаха, затражила је од ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, преводнице за 79 ученика подручне основне школе у Врбањцима. Преводнице су уредно достављене и добијен је извјештај о упису, тако да ти ученици више не похађају наставу у овој подручној школи. У подручној основној школи у Врбањицима 65 ученика бошњачке националности редовно похађа наставу.

Тужбу родитеља бошњачке дјеце, другостепени орган вратио је на поновни поступак, првостепеном органу у Основном суду Котор Варош. Судски поступак још није окончан, у међувремену је обављена једна судска расправа, те у основној школи „Свети Сава“ очекују завршетак овог судског поступка у наредних мјесец дана.

Према неким незваничним информацијама, један дио бошњачке дјеце, похађа наставу ван школских просторија, у просторима који нису предвиђени за адекватно обављање наставних активности.

„То није проблем који може да ријеши школа, оно што школа чини, јесте да свој дјеци ствара услове за боравак и рад у школи. Задовољни смо њиховим резултатима, узимају активно учешће, и говоримо о свој дјеци, и не дијелимо их на тај начин, као што смо били у прилици због овог судског спора. За нас су сва дјеца, наша дјеца и тако се понашамо према њима, и ја сам сигурна да су дјеца задовољна боравком у школи. Родитељи доносе одлуку о свом дјетету, и процјењују шта је најбоље за њихово дјете, тако да ја увијек имам исти став, да је дјеци мјесто у школи, и да је школа за сву дјецу, али одлука је ипак на родитељима“ – истакла је директорица Основне школе „Свети Сава“ Котор Варош, Слађана Шубара.