Počinju prijave za školu stranih jezika

JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ u saradnji sa Cambridge centrom Banja Luka, organizuje školu stranih jezika, engleskog, njemačkog i italijanskog jezika.
Nastava je organizovana u poslijepodnevnim i večernjim satima i traje jedan semestar, prema zajedničkom evropskom okviru za jezike CECR.
Svi zainteresovani prijaviti se mogu u prostorijama JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ ili putem brojeva telefona 051/785-266 ili 065/810-517.Uplata je 30 KM mjesečno.