Акција мјештана села Присоје и Подосоје

Данас је одржана нова акција мјештана села Присоје и Подосоје.

Урађена је поправка банкина од Шибова према селу Присоје.

На акцији је било 18 људи.