CIK opozvao načelnika Dalibora Vučanovića

Danas je Centralna izborna komisija BiH, nakon izvršenih provjera, donijela odluku kojom je utvrdila da je opoziv načelnika Opštine Kotor Varoš proveden u skladu sa zakonom i da mandat načelnika Vučanović Dalibora, prestaje sa danom pravosnažnosti odluke.