Danas održan nastavak 22. redovne sjednice SO Kotor Varoš

Danas je u sali SO Kotor Varoš, sa početkom u 9 časova, održan nastavak 22. redovne sjednice SO. Na prijedlog odbornika PDP-a i SDS-a, sa dnevnog reda su povučena Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš, o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Dječijeg vrtića, kao i Rješenje o imenovanju tri člana OIK Kotor Varoš. Sa dnevnog reda povučeno je i razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Vatrogasnog društva Kotor Varoš za prvo tromjesječje 2015. godine.
Na današnjoj sjednici odbornici nisu usvojili Izvještaje o radu javnih ustanova, Narodne biblioteke, Centra za socijalni rad, kao i Centra za kulturu, sport i informisanje Kotor Varoš, zbog negativnog poslovanja u prvih šest mjeseci protekle godine.
Odbornici su usvojili Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš za 2014. godinu, kao i Izvještaj o radu za prvo polugodište radne 2014/2015. godine sa finansijskim izvještajem o poslovanju za 2014. godinu JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“. Obe ove ustanove u Republici Srpskoj zauzimaju sam vrh po ostvarenim poslovnim rezultatima u svojim oblastima djelovanja.

Zahvaljujući zalaganju rukovodstva, kao i zaposlenih, Dom zdravlja Sveti Pantelejmon je u protekloj godini postigao izuzetno dobre rezultate, jer se tokom cijele godine dosta radilo na stalnom unapređenju zdravstvenih usluga, kao i na edukaciji radnika.
– Ovakvo poslovanje i finansijski izveštaj za 2014. godinu smatraju se najuspešnijim u proteklih nekoliko godina. Od velikog je značaja kada godina počne pozitivnim bilansom, tako da ćemo u narednom period moći više pažnje da usmjerimo ka unapređenju zdravstvenih usluga i stručne edukacije, a sve u korist poboljšanja usluga građanima Kotor Varoša , rekao je direktor Doma zdravlja dr Milorad Kuzmić.

Usvojen je Zaključak na prijedlog odbornika HDZ BiH Ivice Marčinkovića, da se djeci predškolskog uzrasta, učenicima osnovnih i srednjih škola kao i studentima omogući besplatna članarina u Narodnoj biblioteci Kotor Varoš.
Razmatrajući informaciju o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka za 2014. godinu, odbornici su skrenuli pažnju na sve češću pojavu divljih deponija, kao i nepropisnog odlaganja klaoničkog otpada, uz upozorenje da sve ove pojave mogu dovesti pojava raznih epidemija i uništavanja životne sredine.