Danas završen nastavak desete posebne sjednice SO Kotor Varoš

Danas je u sali SO Kotor Varoš, sa početkom u 13 časova, održan nastavak desete posebne sjednice SO. Na prijedlog odbornika PDP-a i SDS-a, sa dnevnog reda je povučen Statut o izmjenama i dopunama Statuta opštine Kotor Varoš. Odbornici su jednoglasno usvojili Odluku o raspodjeli budžetskih sredstava za rad političkih stranaka, za period od 01.01. do 31.12.2015. godine. U ime kluba odbornika SNSD-a, Slađana Šubara je predložila da se sa dnevnog reda povuče Odluka o prihvatanju zaduženja kod Vlade RS – Ministarstva finansija za realizaciju „Projekta hitnog oporavka od poplava“ na području opštine Kotor Varoš,iz razloga što odbornicima nisu dostavljeni projekti koji će biti finansirani iz kredita.
U ime klubova odbornika SDS-a i PDP-a, Miodrag Petrović je ostao pri prijedlogu da se Odluka usvoji, jer su Vladi dostavljeni prijedlozi projekata za korišćenje kredita. Dragana Petrušić, v.d. načelnika Odjeljenja za finansije, je obrazložila Odluku za kreditno zaduženje, kojom je planirana sanacija mostova i puteva oštećenih od poplava.
I pored ukazivanja na značaj povoljnog kreditnog zaduženja za sanaciju šteta od poplava, načelnik opštine Dalibor Vučanović je istakao da preuzima odgovornost sa odbornicima SNSD-a i povukao Odluku.
Na današnjoj desetoj posebnoj sjednici SO Kotor Varoš, odbornici su razriješili Aleksandru Stojanović, a imenovali Sanju Blagojević za novog člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“, imenovani su i članovi OIK-a, Zoran Tešić, Ranka Marković i Elvisa Omerović.
Pred sam kraj današnje sjednice, Mladen Trivunović je u ime klubova odbornika SDS-a i PDP-a,predložio dopunu dnevnog reda, sa jedanaest novih tačaka, među kojima se ponovo našla Odluka o kreditu. Na prijedlog Komisije za privredu , budžet i finansije, odbornici su usvojili Odluku o prihvatanju zaduženja kod Vlade RS u iznosu od 976.800,00 KM.
Među usvojenim Rješenjima, odbornici su razriješili v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Branislava Stojanovića, i imenovali novog v.d. načelnika odjeljenja Slobodana Gelića, razriješen je i podpredsjednik SO Kotor Varoš Slavko Đukić, a na njegovo mjesto tajnim glasanjem odbornici su imenovali Mladena Trivunovića.