„Еко покрет“ Котор Варош : Апел мјештанима Масловара

Еколошки покрет „Еко опстанак“ Котор Варош прати читаву причу око отварања рудника у Масловарама још од како су почели припремни радови. Као удружење грађана воде се начелима одрживог развоја која подразумијевају такав развој друштва који расположивим ресурсима задовољава људске потребе, не угрожавајући природне системе и животну средину, чиме се осигурава дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења. У „Еко покрету“ истичу да нису у старту против инвестиција које ће допринијети развоју општине Котор Варош и колико су у могућности прате утицај на животну средину и обавјештавају јавност и надлежне службе о томе. Познавајући инвеститоре у руднику у Масловарама, и лоше искуство које је општина Котор Варош имала са њима када је у питању „кожара“ и „енергана“ изражавају дубоку сумњу да ће цијела прича око рудника у Масловарама завршити добро по мјештане Масловара и читаву општину Котор Варош.
„Приватна имовина је неприкосновена у свијету и нико је не може отуђити без знања власника те стога упућујемо апел мјештанима Масловара да буду опрезни приликом располагања својом имовином и да је не дају у бесцијење јер ће тако уништити будућност за мјесну заједницу Масловаре и угасити живот у њој и окружењу“ – ријечи су Миодрага Петровића, предсједника Еколошког покрета „Еко опстанак“ Котор Варош.
„Уколико се мјештани не успротиве експлоатацији без рударског пројекта и приступних путева, не заштите своју имовину и на затраже информације о користи за локалну заједницу али и начину измиривања штете која ће несумњиво настати када се крене у експлоатацију угља свака помоћ осталих актера у заштити животне средине, па и „Еко покрета“ као удружења грађана, губи смисао“ – додао је Петровић.