Фабрици обуће „Дермал“ потребни радници

Због константног пораста производње потребно је појачање тима у шиваони и монтажи, у фабрици обуће ,ДЕРМАЛ“ у Котор Варошу и Кнежеву.

Активности које обавља радник у производњи:

 • Врши различите ручне и машинске операције у одјељењу шиваона
 • Врши различите ручне и машинске операције у одјељењу монтажа

Кандидати који се траже треба да:

 • Воле да раде у великом тиму
 • Уживају приликом израде обуће
 • Пожељно је да имају искуства са ручним радом и шивењем (шиваона)
 • Пожељно је да имају искуства са радом на завршним операцијама приликом израде обуће (монтажа)
 • Уживају у креативном раду

Рад у компанији Дермал подразумијева:

 • Стабилне приходе
 • Добре радне услове
 • Топли оброк и превоз аутобусом наше компаније
 • Могућност напредовања и пораст зараде у складу са развојем вјештина и напредовања у раду
 • Кварталне финансијске стимулације за одговоран рад и редовно присуство на послу
 • Рад у великом колективу
 • Рад на изради обуће свјетских брендова
 • Рад са људима који несебично дијеле своје знање

Пријава за посао се врши лично у предузећу ДЕРМАЛ Р ДОО, Кнез Михајлова 47,78220 Котор Варош и ДЕРМАЛ Р ДОО локација у Кнежеву.

Свој ЦВ можете послати на info@dermal.com с назнаком ,,ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ПОСАО“ или директно се пријавити у пријемну канцеларију предузећа.