Форум грађана МЗ Забрђе 30.03.2018.године

У склопу пројекта „Јачење улоге мјесних заједница“, дана 30.03. 2018. године , са почетком од 18:00 часова, у просторијама Основне школе у Забрђу одржаће се Форум грађана МЗ Забрђе .

Форум има за циљ да окупи грађане и да их равноправно укључи у процес доношења одлука који ће по завршетку значити приоритет у финансирању њихове средине нпр. водовод, игралишта, путеви, и сл…

Окупљање организује предсједник Савјета Мјесне заједнице Ратко Ђукић, који је позвао грађане да присуствују збору.

„Апелујемо на грађане да се одазову у што већем броју и својим приједлозима, од којих ће бити изабрани приоритети, донесу развоју наше мјесне заједнице“, рекао је Ратко Ђукић -Предсједник Савјета мјесне заједнице Забрђе.

На дневном реду су извјештаји о раду Савјета Мјесне заједнице и са прошлих зборова грађана у којима ће бити ријечи о усвојеним приоритетима и њиховој реализацији.
Такође ће бити размотрени и усвојени нови приоритети развоја мјесне заједнице, те размотрени модели за развој волонтеризма кроз хуманитарне акције, еколошке екологију, едукацију и сличне активности.
Дневним редом је предвиђена и дискусија о евентуалним услугама у мјесној заједници како би био олакшан приступ тим услугама, које сада пружају друге установе и органи локалне заједнице.
На збору ће бити размотрена и употреба информационо-комуникационих технологија у циљу унапређивања стандарда грађана и развоја мјесне заједнице.