Јавни оглас за избор контролора изборних резултата

Општинска изборна комисија Котор Варош расписала је јавни оглас за пријаву кандидата за контолоре иборних резултата.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком :

Општинска изборна комисија

Адреса: ул. Цара Душана бб 78220 Котор Варош

„Пријава на јавни оглас за контролоре изборних резултата- не отварати“

Рок се подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа.