Јавни позив за достављање приједлога пројеката за ажурирање Програма капиталних инвестиција општине Котор Варош за период од 2017. – 2021. године

Општина Котор Варош је 2016. године усвојила Програм капиталних инвестиција за период 2016. – 2020. година, који се ажурира сваке наредне године ослањајући се на вишегодишњу финансијску анализу и нове поднесене приједлоге, на начин који је утврђен Одлуком о начину и процедури ажурирања Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош.

Координациони тим за израду Програма капиталних инвестиција је усвојио сет критерија на основу којих ће рангирати све пристигле приједлоге пројеката, што ће служити за ажурирање програма капиталних инвестиција.

Право предлагања пројеката за израду новог Програма капиталних инвестиција имају сви грађани, удружења грађана, представници мјесних заједница, предузетници, представници административне службе и остали субјекти.

Образац који можете добити на инфо пулту у згради општине за подношење приједлога за израду Програма капиталних инвестиција се треба попунити и доставити до 05.11.2016. године, на протокол у шалтер сали у општини или путем поште на општину Котор Варош са назнаком Координациони тим за Програм капиталних инвестиција..

Приједлози достављени након овог рока неће бити узети у разматрање.

Све информације се могу добити путем бројева телефона 784-230 и 784-616 од 08:00 до 14:00 часова.