ЈАВНИ УВИД У РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН „РИПИШТЕ БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ

            На основу члана  47. став (3) Закона  о уређењу  простора и грађењу  (,,Службени гласник Републике Српске“,  број:40/13, 2/15, 106/15 и 3/16) и  Закључка Скупштине Општине Котор-Варош  број: 01-022-62/19  од 2.7.2019.године, Одјељење за просторно уређење општинске управе општине Котор-Варош, као носилац припреме плана, обавјештава заинтересовану јавност да ће

 

ЈАВНИ УВИД

         У НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „РИПИШТЕ БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ

трајати од  12.9.2019. до 14.10.2019. године

        Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања јавног увида, приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт плана у писменом облику доставити Одјељењу за просторно уређење општинске управе  општине Котор Варош.

Јавна расправа, односно јавна презентација нацрта плана од стране носиоца израде ће се одржати дана 26.9.2019. године (сриједа) у 11,00 часова у просторијама Општине Котор Варош, велика сала.

            Нацрт плана може се добити на увид сваког радног дана од 8-14 часова у:

  1. Одјељењу за просторно уређење општинске управе општине Котор Варош,
  2. Просторији мјесне заједнице Котор Варош и
  3. Просторијама Центра за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о Бања Лука, Церска 2, Бања Лука

Нацрт плана ставља се на јавни увид у просторије општинске управе општине Котор Варош – огласна табла и сајт општине.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ