Једнократну помоћ у протеклој години затражило 337 которварошана

Центар за социјални рад Котор Варош на крају 2015. године на својој евиденцији је имао 84 лица која примају сталну новчану помоћ и 282 лица која примају додатак за помоћ и његу другог лица. За 106 лица који су корисници неког од права из социјалне заштите Центар плаћа здравствено осигурање.
Према ријечима директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Драгана Пејаковића у току протекле године, Центру се за једнократну помоћ обратило 337 лица по разним основима, у питању су болест , незапосленост, сиромаштво. На евиденцији ове установе налази се и 39 дјеце са потешкоћама у развоју.
Главни проблем у раду Центра су неусловне просторије у којима се ради.
„Центар је смјештен у трошној бараци иза зграде општине Котор Варош, која је изграђена 70-их година прошлог вијека и тада је планирана као привремени објекат. Употребна вриједност зграде је давно истекла, тако да сад имамо велике трошкове одржавања. Поред тога немамо довољан број канцеларија за квалитетан стручни рад са странкама. Проблеме у раду нам ствара разуђеност и конфигурација терена општине Котор Варош, тако да је поготово у зимском периоду врло тешко доћи до свих наших корисника или лица којима је потребна помоћ.“, истакао је Пејаковић.
У установима социјалне заштите изван наше општине налази се 19 лица, од тога 18 лица је смјештено у установама у Републици Српској, а 1 лице је смјештено у ФБиХ .
„Укупни трошкови смјештаја лица у установе социјалног збрињавања у прошлој години износили су 184.337,99 КМ. Поред лица смјештених у установе социјалног збрињавања имамо и четворо дјеце без родитељског старања која су смјештена у породице. За ове намјене породицама је плаћено 15.420,56 КМ.“, рекао је Пејаковић.
Када се говори о случајевима насиља у породици у прошлој години пријављена су 23 случаја насиља у породици.
„По запримљеним пријавама социјални радници су углавном у пратњи службеника полицијске станице излазили на терен и идентификовали починиоце насиља и жртве породичног насиља. С обзиром да Центар нема прихватну станицу, жртве се у сарадњи са полицијском станицом збрињавају на погодним мјестима, код родбине и пријатеља, понекад врло ријетко и у сигурну кућу.“, нагласио је Пејаковић.
Главни циљеви Центра за социјални рад у овој години су унапређење материјалних услова рада Центра, унапређење стручног потенцијала запослених радника кроз њихово даље стручно усавршавање, затим унапређење у области заштите жртава насиља у породици и поступања у случајевима насиља, боља сарадња са представницима мјесних заједница, организацијама цивилног друштва и удружењима грађана.