Кампања „Живот без насиља“

КОТОР ВАРОШ, 25, НОВЕМБРА – Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова, са сједиштем у Бања Луци, од 25. новембра – Међународног дана борбе против насиља над женама, до 10. децембра – Међународног дана људских права, спроводи кампању „Живот без насиља“.
Ова кампања спроводи се са циљем превенције и сузбијања насиља над женама, а у оквиру ње ове године се спроводи и подтематска кампања „Бијела врпца – Мушкарци у борби против мушког насиља над женама“, као дио свјетског покрета за борбу против насиља над женама, са акцентом на улогу мушкараца, који ношењем бијеле врпце показују спремност за окончање насиља над женама и дјевојчицама.
За потребе кампања креирани су промотивни материјали, који су дистрибуисани широм Републике Српске, а ове године у фокусу кампање је број СОС линије 1264 за жртве родно заснованог насиља, који се налази на наљепницама и бијеле врпце.
Активности кампање спроводе се на нивоу Републике Српске, институција Владе Републике Српске, Народне скупштине Републике Српске, локалних органа власти, субјеката заштите од насиља у породици, као и невладиних организација и медија.