Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola

KOTOR VAROŠ, 24. maja – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa Planom upisa učenika u srednje škole u Srpskoj u školskoj 2017/2018. godini, kojim je predviđen upis 11.346 učenika.

Nova zanimanja u školskoj 2017/2018. godini su tehničar ce-en-ce tehnologija
/struka Mašinstvo i obrada metala/ i tehničar informacionih tehnologija
/struka Elektrotehnika/, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Upis učenika obavljaće se u dva upisna roka – od 12. do 23. juna i od 3. do 14. jula.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenim na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno za smjerove u gimnaziji za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole, te rezultata ostvarenim na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Pod jednakim uslovima mogu da konkurišu svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, kao i učenici iz drugih zemalja.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa, s tim što učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.

Učesnici konkursa treba da podnesu školi prijavu za upis koja se popunjava prilikom prijavljivanja u školu, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju.

Neophodno je dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih, Diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, smjer u gimnaziji i odsjek u umjetničkoj školi, diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja i adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Srpske sa Planom upisa učenika u srednje škole dostupan je na portalu Vlade /www.vladars.net/, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.