КП „Бобас“ : Побољшање услуга одвоза смећа

Нова управа комуналног предузећа „Бобас“ чини све напоре како би се побољшала услуга одвоза смећа. Недавно је набављен камион за одвоз смећа а средства су обезбијеђена од Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и из властитих средстава.

„Поред побољшања услуга одвоза смећа и побољшања снадбијевања водом, одлучни смо да побољшамо и статус радника запослених у предузећу. Набавили смо нове радне униформе, а у овој години ће радницима бити исплаћена зимница и огрев“ – ријечи су Горана Кушљића, в.д. директора КП „Бобас“ Котор Варош.