Krše li notari pravila o cijenama?

Iako je Notarijat uspostavljen prije deceniju, građani BiH i dalje imaju dileme u vezi s uslugama koje notari pružaju te razlikama u cijenama, budući da ima propisan cjenovnik usluga, ali u praksi se sreću s različitim ciframa.
„U jednoj notarskoj kancelariji telefonski mi je rečeno da će me određena usluga koštati oko 370 KM, a kada sam došao, izračunali su mi da će to biti preko 400. Ništa mi nije jasno“, kaže jedan stariji Banjalučanin.
U udruženjima potrošača navode da ova činjenica ne iznenađuje, jer dosta građana ne zna zašto im uopšte treba notarski pečat, iako odlaze po njega. „Građani se žale da su cijene ovjere notarskih usluga skuplje u odnosu na opštine. Pored toga, dileme im stvaraju konflikti s advokatima jer se međusobno žale jedni na druge“, kažu iz Kluba potrošača Tuzlanskog kantona, te navode da cijene usluga notara nisu ni približno onakve kakve su najavljivali prije Notarijata.
Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore RS, smatra da građani nisu dovoljno upućeni u rad notara i uglavnom imaju predrasude o njima. „Naša osnovna uloga je da spriječimo sudske sporove, mi smo zapravo njihova prevencija, jer je klijent potpuno siguran da smo sve provjerili i da je ono što potpišemo njemu garancija“, pojasnila je Ivelićeva.
Ona je dodala da se od uvođenja Notarijata, u RS nije desio nijedan spor protiv notara. „Mi moramo imati osiguranje koje nas prati po osiguranom slučaju 250.000 KM i ono vam mora nadoknaditi svu štetu, ali da se to i desi, notar gubi licencu i sve što je godinama sticao“, kazala je Ivelićeva. Dodala je da se cijene notarskih usluga ne smiju razlikovati jer je Vlada RS propisala cijenu, mada građane ipak zbunjuje.
„Cijena se može razlikovati samo u broju priloga koje stranke zahtijevaju. Ja kada završim ugovor, pitam stranku da li želi da priložim, na primjer, posjedovni list, kopiju katastarskog plana, rodni list, vjenčani list kao dokaz. Ukoliko on ne želi, cijena se umanjuje. Recimo, minimalna cijena ugovora koji se tiču nekretnina je 200 KM plus PDV i notarski prilozi pa ona izađe do 250, ali klijet ne mora uzeti priloge“, pojasnila je Ivelićeva.
Kako ističe, notar mora imati taj prilog, ali građani ukoliko ga ne žele zapravo i ne gube ništa, osim ukoliko im taj dokument ne zatreba za kasnije.Ostavinske postupke koje, u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, sprovode notari po prijamu smrtovnice od suda , nemogu naplaćivati više nego što bih iznosila taksa u sudu. Notar je dužan da ukaže stranci u pozivu da može da se odluči da sud raspravi zaostavštinu.