Međunarodni dan žena

Na današnji dan, ako ste žena imate nekih „pogodnosti“, sva medijska pažnja je usmjerena na vas, ne treba puno napominjati o njihovoj-našoj borbi, dostignućima, vrijednostima, potrebama. Čestita se ženama, priča se, piše se, snima se, pjeva se o ženama (naravno sve to na zabavan način) a to prodaje, isto kao što imamo svu naklonost svih marketa, cvjećara, i svega onog što se može lijepo upakovati, i ubaciti debeli konzumerizam u ovaj 8. Mart.

Nema veze što veliki procenat žena ni danas nema posao, ili niste podobne za neko radno mjesto, zato što ste žena. Što na razgovorima za posao, uzimaju sebi za pravo da postavljaju pitanja koja su duboko lična (da li ste u braku, planirate li djecu, i kada?) Ili ako ste u onih grupi koja radi, što ste možda juče bile žrtva mobinga na radnom mjestu i što niste primile platu predhodnih par mjeseci. Što imate porodičnih problema, žrtva ste nasilja i nemate se kome obratiti, jer instutucije nemaju razvijen sistem zaštite i nemate gdje otići, ali danas će ta ista osoba koja nasilje vrši nad vama biti „dobra“ prema vama, i neće vas maltretirati, jer danas je dan žena.

Tu je i medijski uticaj, i nametanje „stvarnosti“ ženama, „kult vječne ljepote“, i fenomen ‘super žene’ koja mora biti dobra majka, supruga, uspješna poslovna žena, ali lijepa i dotjerana. Smještanje žene kroz sve oblike i programe u sferu privatnosti, iskorištavanje ženskog (često nagog) tijela u markentiške svrhe. Mediji ne promovišu žene koje su uspješne, te izostaje i mogućnost identifikacije djevojčica sa snažim, uspješnim i uticajnim ženama, sportistkinjama. Već su mediji bombarduju slikama žena, gdje je nerijetko u prvom planu njihov fizički izgled.

Na predhodnim izborima smo mogle glasati, naravno u današnjici to pravo imamo (jer su se naše predhodnice izborile za to) ali nismo imali prevelikih nedoumica za koju ženu glasati, jer ih nema dovoljno da bi se nedoumice stvorile, broj žena je tu bio minoran. Nema ih na vrhovima političkih partija, kao ni na vodećim mjestima u partijama.

Danas, pored formalne jednakost između muškaraca i žena, između svih sfera, nema ih dovoljno tamo gdje se donose odluke, gdje je moć i novac. U svim poslovima se i dalje javlja „stakleni plafon“ što znači žena može biti uspješna do određenog nivoa, onda se javljaju sve moguće sprege, jer je sami vrh uspjeha, moći i vlasti rezervisan za mušku populaciju.

I danas, i uoči Međunarodnog dana žena, kao i svakog drugog dana u godini se treba pričati i raditi na rješavanju problema koji podsjećaju kako položaj žena u našem patrjahalnom društvu još uvijek nije ni blizu zadovoljavajućeg.

Problem demarginalizirajućeg položaja žena, rješavati pozitivnom diskriminacijom, formiranjem i jačanjem rodnih budžeta, i na taj način insistirati na poštovanju zakonu o ravnopranosti polova, te pobijanje stereotipa i predrasuda. Sisitemski raditi na uklanjanju svih oblika nasilja nad ženama, i zaštiti žrtava. Zahtjevati uspostavljanje harmonije između postojećih zakona i njihove praktične primjene, te donošenje novih zakona koji bi funkcionisali u cilju otklanjanja svake vrste rodno zasnovane diskriminacije.

U tom duhu, drage žene srećan vam Međunarodni dan žena.

Autor: Meliha Lišančić dipl.prof.soc.