Министарство одобрило експлоатацију мрког угља на лежишту „Масловаре“

Министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић потписао је рјешење којим се одобрава експлоатационо поље мрког угља на лежишту „Масловаре“ концесионару „Eco power“ д.о.о. Котор Варош.

Стручна комисија је у јулу мјесецу извршила преглед на лицу мјеста и затражила нову карту експлоатационог поља „Масловаре“ јер нису били уцртани сви објекти који се налазе у оквиру предложених граница експлоатационог поља.

Након уцртавања објеката издато је Рјешење а временски период у којем се одобрава експлоатација је 30 година.