Наплаћивали 7.000 КМ за упис у адвокате и кршили Устав

Уставни суд РС одлучио је да одлука о висини трошкова уписа у именик адвоката, која износи 7.000 КМ, није у складу са Уставом РС.

“Одлука о висини трошкова уписа у именик адвоката Адвокатске коморе РС није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске”, навели су у Уставном суду РС.

Појам “трошкови”, како објашњавају, “мора да подразумијева стварне трошкове поступка уписа у именик, засноване на објективним показатељима”, наводи се у саопштењу Суда и додаје да је висина трошкова прописана паушално и арбитрарно, што је супротно гаранцијама уставног начела владавине права.

Бранислав Ракић, предсједник Адвокатске коморе РС, рекао је да није упознат са одлуком Суда, те да ће нешто више моћи рећи онда када добије ту одлуку и види о чему се заиста ради.

Такође, Уставни суд донио је и одлуку којом је утврдио да члан 160 а Закона о уређењу простора и грађењу није у сагласности са Уставом Српске, односно да је прописана накнада за легализацију бесправно изграђених објеката неједнака у односу на накнаде које су дужни плаћати легални градитељи објеката.

“Тиме је, према оцјени Уставног суда, овако разликовање између инвеститора легалних и нелегалних објеката супротно гаранцијама равноправности грађана и правне једнакости пред законом из члана 10 Устава РС”, наведено је у саопштењу ове правосудне институције.

У саопштењу се наводи и то да поједине одредбе Правилника о спровођењу континуиране едукације нису у сагласности са Уставом Српске, Законом о здравственој заштити и Законом о Републичкој управи.

“Уставни суд је, наиме, утврдио да је министар здравља и социјалне заштите, као доносилац оспореног правилника, прекорачио своја овлаштења приликом одређивања поступка и критеријума на основу којих се врши акредитација програма континуиране едукације те обавеза организатора едукације, јер овакво нормирање нема правни основ у хијерархијски вишем акту, тако да из њега не могу проистицати права и обавезе субјеката права“, истиче се у саопштењу.