Неопходно рјешевање проблема санације изворишта Бијело поље

На заједничком састанку начелника општине Котор Варош Зденка Сакана и представника Комуналног предузећа „Бобас“ разговарано је о санацији изворишта Бијело поље на локацији водозахвата.

Закључено ја де је у циљу повећања капацитета бунара неопходно урадити идејни пројекат за упојни бунар и заоставну брану, како би снабдијевање воде дугорочно било уредно.

Реализацијом ових активности стекли би се услови за дугорочно рјешевање питања водоснабдијевања питком водом на подручју општине.