Неопходно усвојити Ревидовану стратегију

На наредном скупштинском засједању неопходно је да се усвоји Ревидована стартегија развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. година, закључак је јучерашњег састанка Партнерске групе за развој који је одржан у сали општине.

Општина Котор Варош је уз подршку Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), Развојног програма Уједињених народа (УНДП) и Швајцарске владе, током прошле године, провела независну евалуацију Стратегије развоја општине 2010-2020, и на основу резултата и препорука провела процес ревизије стратегије.

Општински развојни тим (ОРТ) је у партнерству са Партнерском групом водио свеукупни процес ревизије стратегије. Активности Партнерске групе и других радних тијела, секторских група и интерсекторске радне групе осигурали су учешће јавног, пословног и невладиног сектора, на усаглашавању битних елемената стратегије у кључним фазама процеса ревизије.

Учесници јучерашњег састанка су сагласни да одборници СО Котор Варош на наредном засједању усвоје финални документ Ревидоване стратегије, са побољшаним приједлозима од значаја за развој општине.