Нова правила: Родитељи имају право на боловање све док траје болничко лијечење дјетета

Родитељи дјетета које се налази на болничком лијечењу од наредне године имају право на боловање у трајању болничког лијечења дјетета, што раније није био случај.

Фонд здравственог осигурања РС саопштио је како су максимално поједноставили процедуру одобравања овог боловања, па за одобравање није потребно комисијско одлучивање, већ само отпусно писмо из болнице за осигураника чије се дијете налази на болничком лијечењу.

Иначе, право на боловање има један од родитеља или старатеља дјетета који у болници борави на препоруку љекара који је дијете упутио у болницу, у складу са важећим прописима.

Ову новину Фонд је омогућио измјеном Правилника о остваривању права на накнаду плата за вријеме привремене неспособности за рад, који ће се почети примјењивати од 1. јануара наредне године.

-Напомињемо да ово право имају осигураници чијем дјетету је одобрено болничко лијечење у здравственим установама у Републици Српској, али и изван РС – истичу у Фонду ЗО РС.

Осим овог боловања, подсјећају, родитељи имају право и на привремену неспособност за рад за његу ужег члана породице и то 15 дана уколико се ради о дјеци до 15 година старости, односно седам дана за старијег члана уже породице, као и до четири мјесеца уколико је у питању тешко здравствено стање дјетета до 18 година старости.

Такође, измјеном Правилника прецизирано је да се боловање може отворити или продужити искључиво на основу љекарског прегледа осигураника и медицинског налаза о његовом здравственом стању.

Када је у питању првостепена комисија, боловање се може продужити без личног присуства осигураника само уколико је осигураник тешко болестан (непокретан, тешко покретан и слично), а изузетак су и осигурана лица која се налазе на болничком лијечењу. Правилником је прецизирано, што раније није био случај, да се дознаке за боловање издају до петог у мјесецу за претходни мјесец.

Осим тога, на овај начин, Фонд настоји да унаприједи контролу боловања и спријечи евентуалне злоупотребе.

-Контрола и управљање свим трошковима је наше опредјељење које даје резултате, првенствено када је у питању стабилизација пословања и смањење укупних обавеза, а да при томе нису смањења права наших осигураника. То ћемо радити и убудуће, те још једном позивамо наше пословне партнере, посебно послодавце, да заједно радимо на унапређењу ове области, како би што мање било простора за евентуалне злоупотребе здравственог система, као и права из здравственог осигурања – наводи се у саопштењу Фонда.