Novi cjenovnik lijekova

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objavio je novi cjenovnik lijekova koji je usklađen sa novim pravilnikom i stupiće na snagu 15. juna, nakon čega bi u drugoj polovini godine troškovi za medikamente koje finansira Fond trebalo da budu ukupno niži za oko osam odsto.

Fond podsjeća da su lijekovi sa njegove liste, zahvaljujući modelu referentnih cijena, jeftiniji u odnosu na druge liste lijekova u BiH, te da se već niz godina konstantno smanjuju cijene zahvaljujući tom modelu koji podstiče konkurenciju među dobavljačima, zbog čega su i efekti novog pravilnika u Srpskoj nešto manji od očekivanih.

Stvarni efekti primjene novog pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, Fond će imati na kraju godine, saopšteno je iz Fonda.

Na primjer, kod lijekova sa pozitivne liste, cijena „klopidogrela“ od 75 miligrama, koji se koristi nakon akutnog infarkta miokarda, snižava se sa 30,63 KM na 22,11 KM koliko je dozvoljeno pravilnikom, a lijeka „tamsulozin“, koji se upotrebljava za liječenje benignog uvećanja prostate sa 16,95 KM na 10,18 KM. I cijena lijeka za terapiju bola kod onkoloških pacijenata „fentanil flaster“ od 100 miligrama sa 164,60 KM spušta se na pravilnikom dozvoljenu cijenu 71,25 KM.

Kod nekih lijekova cijena se povećava, kao što je to slučaj sa citostatikom „fludarabin“ od 150 miligrama, čija je stara cijena 21 KM, a prema pravilniku dozvoljena cijena je 186 KM. I kod lijeka „5- FU“ od 500 miligrama stara cijena je 5,11 KM, a prema pravilniku dozvoljena iznosi 75,88 KM.

Fond je na osnovu potrošnje lijekova u šest mjeseci 2106. godine napravio projekciju troškova, tj. efekte novog pravilnika za period jul-decembar, prema kojoj se, na primjer, za lijekove sa liste A i B očekuju manji troškovi za oko pet odsto u drugoj polovini godine, odnosno za 10 odsto na godišnjem nivou. Za insuline troškovi bi trebalo da budu niži za oko 6,5 odsto za period od šest mjeseci, navodi se u saopštenju.

Na citostaticima i lijekovima za specifična oboljenja se ne očekuju značajnije uštede, jer se ovi lijekovi nabavljaju putem tendera, gdje se već bira najniža cijena, te bi, ukoliko bi se primjenjivao novi pravilnik, došlo i do povećanja cijena većeg broja ovih lijekova, jer su značajno skuplji u zemljama regiona.

Fond navodi da je „dozvoljena“ najviša cijena pojedinih citostatika prema novom pravilniku višestruko veća od dosadašnjih cijena, ali to ne znači da će se sadašnja cijena ovih lijekova u Srpskoj značajnije mijenjati i povećavati, jer je riječ samo o dozvoljenom gornjem limitu.