Обавјештење о радном времену у вријеме празника на подручју општине Kотор Варош

У складу са чланом 2. и 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07) и Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Kотор Варош републички празници (1, 2. и 9. јануар) су нерадни дани.

Чланом 3. наведене Одлуке продајни објекти који врше продају робе на велико и мало не могу да раде 1. и 7. јануара 2017. године изузев објеката типа „драгстор“, док 2, 6. и 9. јануара 2017. године објекти снабдијевања могу да раде у времену од 08.00 до 14.00 часова.

Сходно одредбама члана 10. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07) непоштивањем одредби Одлуке чини се прекршај, уколико раде у дане празника ван времена прописаног посебном Одлуком.

Надлежна служба у складу са овлаштењима вршиће контролу примјене Одлуке у дане празника.