Обавјештење осигураницима о комплетирању документације за остваривање права на пензију

Фонд ПИО Републике Српске упутио је Обавјештење oсигураницима, који у току 2020. године испуњавају услове за стицање права на старосну пензију, да се обрате у пословницу Фонда ПИО, према мјесту пребивалишта, ради комплетирања документације и уређења података потребних за предстојећи поступак рјешавања о праву на пензију.

У Обавјештењу које је упућено на кућне адресе 6.221 осигураника наведени су  услови  под којим осигураник, мушкарац или жена, у 2020. години може остварити право  на старосну пензију.

У Обавјештењу се наглашава  да се осигураници  позивају искључиво у циљу прикупљања документације и недостајућих података у Матичној евиденцији осигураника, у намјери да поступање Фонда буде брзо, ефикасно и квалитетно, након што захтјев за пензију буде поднесен од стране осигураника, када се стекну законом проиписани услови за остваривање  права на старосну пензију у 2020. години.

Осигураницима се препоручује да приликом доласка у пословницу Фонда са собом понесу расположиву документацију као што су: радне књижице или фотокопије радних књижица, доказ о стажу осигурања са увећаним трајањем (бенефицирани радни стаж), потврду стажа из других држава, ако је претходно прибављена и друге доказе о стажу ако их осигураник посједује.

Фонд посебно апелује на осигуранике који имају навршеног стажа осигурања ван Републике Српске, у другим државама и Федерацији БиХ, да се одазову на овај позив и да, ако то до сада нису учинили, поднесу захтјев за потврду стажа из иностранства путем Фонда и  прије самог подношења захтјева за пензију, због тога што се за тај документ, без којег се не може доносити рјешење о остваривању права, из појединих држава чека по неколико мјесеци, па  чак дужи временски период. Одзивом на позив Фонда и ранијим подношењем захтјева за потврду стажа из иностранства убрзава се поступак одлучивања о праву на пензију.

У Обавјештењу осигураницима да се одазову у најближу пословницу Фонда истакнуто је  да је право на старосну пензију лично право, које се остварује искључиво подношењем захтјева, након што се стекну законом прописани услови за пензију, и да ће комплетирана документација и уређени подаци из Матичне евиденције омогућити да се рјешење о остваривању права, у таквим околностима, донесе у максимално кратком року  од 7-15 дана, што је  знатно краће од законом прописаног рока од два мјесеца.